Sol over et fossilfrit Næstved

Danmarks Naturfredningsforening og Enhedslisten deler den samme optimisme m.h.t. den kommende energiforsyning og solcelleparker. Måske når vi det nu alligevel. Og navnlig afslutningen på Ericas læserbrev om, at der skal planlægges så anlæggene placeres med respekt for det landskab vi alle holder af, – er vi meget enige i.

Der er mange detaljer i den sag, som der bør overvejes og tages stilling til. Og heldigvis træder planlovens bestemmelser om åbenhed og borgerindflydelse i beslutningen her ind over sagen. Det vi i Enhedslisten derfor lige nu er mest optaget af, er – at planprocessen bliver startet rigtigt. Faktisk havde kommunens administration den opfattelse, at kommuneplanen fra 2017 var tilstrækkeligt grundlag at planlægge videre på. Det mener vi ikke i Enhedslisten. Og Thor Temte i Planudvalget stemte imod.

Da kommunen udarbejdede Kommuneplan 2017 var udgangspunktet, at solceller (læs: mindre grupper) ville kunne placeres mange steder i kommunen. Derfor ville det ikke give mening at vise alle de steder. Kommunen valgte så blot at lave nogle helt overordnede retningslinjer. Men der er sket meget på bare et år. Hverken borgerne eller os i Enhedslisten forstod i 2017, at der var udsigt til at hele landskaber blev udtaget af landbrugsdriften og belagt med solceller. Det er det nye. Grundlaget for en stillingtagen til disse store solcelleparker i 2017 var ikke til stede. Konsekvenserne for landskabet blev ikke belyst. Derfor skal der laves et plantillæg der prioriterer i hele kommunen hvor solcelleparkerne overhovedet kan komme på tale, – og på hvilke betingelser.

Freja Lynæs Larsen og Thor Temte
ENHEDSLISTEN