Strandede projekter og halve løsninger

Læserbrev af Thor Temte 5/5-17

Nice to have – need to have – not to have.

Næstved Kommune har en mani med at starte projekter der aldrig bliver ført helt til dørs.

Aktuelt drejer det sig om fodsporets videreførsel ind til Næstved Station. Kommunen lovede i sin tid Nordeafonden at videreførselen ville blive etableret når det blev afklaret hvilke koncekvenser sporføringer og andre byggearbejder ifm. Femern Belt forbindelsen, ville have i Næstved. Det er afklaret nu – så der kan tages stilling til hvad man skal stille op med indførelsen af fodsporet.

Vi kan nu se at en indførelse af fodsporet helt indtil Næstved Station ikke er en realistisk muligehed – der er ikke plads langs banelegemet, når der skal laves kørestrøm signalanlæg og støjafskærmning langs banen. Alternativet er at ekspropriere langs banen og det kan projektet ikke retfærdiggøre. Derfor må vi “nøjes” med den af administrationen foreslåede indførsel til Ringstedgade.
Denne indførsel vil skabe en attraktiv indkørsel til fodsporet for turister og andre brugere og dermed gøre interessen for at bruge forsporet større.

Nu sættes der imidlertid spørgsmål til om denne indførelsen skal gennemføres.
Ud over at det er løftebrud overfor Nordeafonden, så er det endnu et eksempel på Næstved Kommunes evige – ikke gøre tingene færdige kultur. Forsporet bliver endnu en af kommunens “Nice to have” projekter , udført på “need to do” niveau for så at ende med “not to have”.

Et andet eksempel på denne øvelse er Areneaen. Den er klart et “Nice to have” prestigeprojekt. Der var vel ikke et bydende behov for den Arene men – alligevel blev projektet sat i søen. Omkostningerne ved byggeriet blev hurtigt så høje at udførselen blev til “need to do” altså en skrabet Arena – uden de nødvendige faciliteter til at gøre den til et attraktivt sted også til afholdelse af større konferencer og des lige. En efterfølgende konsulentrapport påpegede dette og foreslog at der skulle investeres yderligere 30 mill kr. over en 3 årlig periode. Det er ikke blevet til noget så også det projekter endt med “not to have” faciliteter. Her – godt det samme.

Nu bliver det så spændende om Vandkulturhuset også bare bliver et “need to have”
Projekt. De eksisterende svømmehaller risikerer at blive lukket fordi de ikke er blevet vedligeholdt og opgraderet til de nye vandkvalitetskrav. Vi risikerer at de blive lukker inden vandkulturhuset står færdigt, og vi ender med “nothing to have”.

Kan vi nu, bare for en enkelt gangs skyld, gøre ét projekt færdig – så vi kan få noget “nice to have”, og bruge de 3 mill. kr det koster at føre fodsporet ind til Ringstedgade?