Næstved Kommune skal investere i vedvarende energi

I Enhedslisten Næstved mener vi, at Næstved Kommune skal have flere vindmøller, flere solceller og i det hele taget satse mere på vedvarende energi. Kommunen har en masse jord til rådighed, som bør udlægges til formålet. Fremtidige vindmøller og solceller skal ejes af kooperativer som prioriterer efter hvad der er bedst for lokalsamfundet og klimaet, frem for investorer som prioriterer efter profit.

I Sjællandske giver Carsten Rasmussen sin mening til kende, når det gælder vindmøller på land. Han ønsker ikke umiddelbart at sætte flere vindmøller op, fordi der er en masse borgere som ikke ønsker dem.

Vi er ikke uforstående overfor, at vindmøller på 150 meter er store, og at udsigten til at få dem til nabo kan være upopulær. Placeringen af landvindmøllerne på Holmegaard Gods kan også diskuteres, og der bør kigges på andre muligheder, f.eks. kan de placeres i havet. Men at mene, at vi slet ikke skal sætte flere landvindmøller op i kommunen, fordi de er upopulære er simpelthen for uambitiøst. Verden har blikket rettet mod klimakrisen og på hvordan vi kan bidrage til at nå klimamålene og her har vi en borgmester som kun ser på egne behov her og nu.
Carsten Rasmussen siger flere gange til Sjællandske, at det ikke er nødvendigt med flere vindmøller da kommunen  er selvforsynende i el, og han vil hellere se på muligheden for solcelleparker. Enhedslisten vil gerne have flere solceller, men vi mener også at vores potentiale for vindmøller er langt større end hvad vi pt. har.

Ifølge Dansk Energis klimabarometer 2021 udnytter Næstved Kommune lige nu kun 69% af potentialet for vindmøller og kun 10% på solcelleanlæg.

I Enhedslisten mener vi at kommunens potentiale for vindmøller og solceller skal udnyttes optimalt og at vi skal have  lokale klimaråd rundt om i kommunen.

Dette valg er et klimavalg. Stem grønt. Stem Ø.

Fra Enhedslisten Næstved:
Susanne S. Tariq, byrådskandidat
Tommy Lindegaard, bestyrelsesmedlem og byrådskandidat
Ninna Buechek Bay, byrådskandidat
Peter Wittrock, byrådskandidat
Hanne Holse, byrådskandidat,
Simon Mundus, bestyrelsesmedlem og byrådskandidat
Freja Lynæs Larsen, bestyrelsesmedlem

Læserbrev sendt til Sjællandske d. 9/11-2021