Skal vi miste et vartegn?

Til byrådsmødet i mandags startede jeg debatten om Team FOGs og Arena Næstveds mulige konflikt. Sjællandske har fulgt godt op på det. Der har været flere udtalelser fra begge lejre. Jeg har bemærket, at Arenaen har fremlagt en kontrakt som er langt over det andre basketballhold bliver tilbudt i Danmark. Skal FOG flytte ud af kommunen eller til lokaler med færre pladser til publikum? Arenaen mener, at de mister penge ved hver kamp. Er der

Kan Arenaen overleve uden kommunen?

Noget tyder på, at den ikke kan. Flertallet i Økonomiudvalget har i dag valgt at forlænge Arenaens afdragsfrihed med yderligere 5 år. Det betyder, at kommunen går glip af en indtægt på minimum 1 mio om året. Det lyder nok ikke af meget, men er det rettidig omhu, når der er underskud på flere af kernevelfærdens områder? I Enhedslisten ser vi med stor bekymring på, at Arenaen tydeligvis ikke kan løbe rundt uden økonomisk støtte

Redningsplan for Næstved Arena er som at tisse i bukserne…

Enhedslisten har med interesse fulgt med i Arena Næstveds regnskaber og budgetter – især når det kommer til Næstved kommunes tilskud. I denne uge skal Økonomiudvalget tage stilling til om der skal ske en ændring af finansieringen af Arena Næstved. Enhedslisten finder fremstillingen meget mangelfuld hvad angår de juridiske og økonomiske konsekvenser af en godkendelse af de 5 indstillede punkter. Enhedslisten finder det på baggrund af det foreliggende materiale ikke sandsynliggjort, at Arena Næstved umiddelbart

Strandede projekter og halve løsninger

Læserbrev af Thor Temte 5/5-17 Nice to have – need to have – not to have. Næstved Kommune har en mani med at starte projekter der aldrig bliver ført helt til dørs. Aktuelt drejer det sig om fodsporets videreførsel ind til Næstved Station. Kommunen lovede i sin tid Nordeafonden at videreførselen ville blive etableret når det blev afklaret hvilke koncekvenser sporføringer og andre byggearbejder ifm. Femern Belt forbindelsen, ville have i Næstved. Det er afklaret