Regnskab og budget 2018.

Økonomiudvalgsmøde 18 april. Regnskab og budget 2018. Man kan mærke at budgetforhandlingerne for 2018 nærmer sig. Regnskabet for 2016 var på økonomiudvalgsmødet. Det blev indstillet til godkendelse på byrådsmødet på tirsdag. Nu kan man jo ikke fornægte virkeligheden – så det er svært at stemme imod et regnskab der jo blot er en opregning af de penge der er brugt i 2016, og også en redegørelse for de penge der er bevillinger men ikke blevet