Bedre busbetjening i Næstved Kommune, nej – men

På byrådsmødet i Næstved på tirsdag d. 28. marts skal vi debattere og forhåbentlig vedtage en ekstrabevilling til Tekniks udvalg på mellem 4 og 6 mill. Kr. Bevilling skal bruges til bestilling af kollektiv transport for 2018. Denne bestilling – viderefører den elendige kollektive trafikdækning der er i kommunen i dag – med enkelte forbedringer særligt i den østlige del af kommunerne. Hidtil har Enhedslisten stem imod trafikbestillingen med den begrundelse, at der ikke tilføres