SFO II søskenderabat – Lovpligtigt?

Læserbrev sendt til Sjællandske 29/10-2020 Julie Niehues har fuldstændig ret, når hun i læserbrev d. 29 oktober skriver, at det er et kæmpe benspænd for mange familier, at søskenderabatten forsvinder, når barnet starter i 4. klasse og skal overgå til SFO II. I Enhedslisten er vi optagede af, at alle børn – også og måske især børn, hvis forældre arbejder i lavtlønnede jobs – får mulighed for at kunne profitere af fritidsordninger med ordnede forhold og

Enhedslistens høringssvar til Børne- og Skoleudvalgets forslag

””Vi har fundet løsningen. Lad os finde et problem”. Spørgsmålet ”Hvad kan jeg gøre?” dominerer nu enhver handlen og har derved overskygget og fortrængt spørgsmålet: ”Hvordan kan jeg gøre det, som jeg i forvejen må og skal gøre, på den bedst mulige måde?”” (Zygmunt Bauman: Flydende modernitet, s. 82, Hans Reitzels Forlag 2006). Evalueringen, der forsvandt. Skabelontænkningens konsekvenser eller one size fits all. Benyt mulighederne og lad skolerne blomstre. Skolen som en central spiller i

Magten tilbage til matriklerne

Læs om vores Børne- og skolepolitik her Enhedslisten ønsker at rulle den sidst vedtagne struktur på skoleområdet tilbage. Nærhed mellem medarbejdere og ledelse er uhyre vigtig, når der skal drives skole, og derfor bør hver skole have deres egen selvstændige suveræne ledelse og skolebestyrelse. Endvidere er det vores holdning, at vi skal tilbageføre overbygningerne på de skoler, der ønsker det. Et flertal i byrådet i december 2015 med S, K og halvdelen af V i

Sæt skolerne fri og styrk folkeskolen

Indlæg i Kredsbladet for Næstved Lærerkreds. Børnene er Næstveds fremtid. Enhedslisten går derfor ind for gode daginstitutioner og skoler, hvor børnene lærer og trives, og de ansatte har et godt arbejdsliv. Der skal skabes et større frirum til levende undervisning. Alle ændringer skal ske i samarbejde med forældre, medarbejdere og elever. Enhedslisten mener: Ophæv områdeledelsen og fjern topstyringen. Genskab stærke og selvstændige skoler på de enkelte matrikler Giv lærerne deres professionelle råderum tilbage. Indgå en

Undgå de store klassekvotienter

Det var en dejlig melding, da flertalspartierne bag budgetforliget nulstillede besparelsen på de 15 mio kr. på skoleområdet inklusive besparelsen på det faldende elevtal. Men de positive hensigter drukner nu i en urimelig beregning af de midler, der skal tilbageføres til skolerne og især til de skoler, hvor man har planlagt klassesammenlægninger. Der har især været kritik fra forældre på Kildemarksafdelingen – en rimelig kritik, da de gode politiske hensigter ikke modsvares af gode administrative