Nyt vandkulturpalads eller renovering og modernisering af de nuværende svømmehaller?

Næstved bys tre svømmehaller er værdsatte af brugerne og betydningsfulde for det lokalområde de ligger i, men har alder og slid på bagen. Enhedslisten (EL) er 100 % enig i, at der er behov for en investering i bygningsmassen til svømmelivet i Næstved. Men skal de 162 mio. kr. bruges til ét stort Vandkulturpalads (det vil betyde nedlæggelse af de tre eksisterende) eller en renovering og modernisering af de tre nuværende svømmehaller?  EL påpeger, at

Spørgsmål om brugen af anlægsbudgettet til svømme- og vandfaciliteter.

Enhedslisten (EL) har drøftet punkt 242 på Økonomiudvalgets dagsorden d. 21.oktober 2019. Drøftelsen gav anledning til en række spørgsmål, som EL finder det nødvendigt at få afklaret, inden EL kan tage endelig stilling til sagen. EL erkender, at der i en årrække er blevet udført et meget grundigt forarbejde vedr. nye svømmefaciliteter, og EL har muligvis overset nogle oplysninger, der fremgår af tidligere sagsfremstillinger med bilag. Det er grundlæggende EL’s opfattelse at de nuværende faciliteter

Skal svømmehallerne lukkes til juli ?

Af Tommy Lindegaard, kandidat til byrådet Dette er der faktisk en stor risiko for ! Et flertal i byrådet har som bekendt besluttet renovering af Næstved stadion, til trods for, at dette, specielt med baggrund i Næstved boldklubs nedrykning fra 1. division, kun kan betegnes som fuldkommen unødvendigt på nuværende tidspunkt. Hverken nyt lysanlæg eller varme i banelegemet er krav, der stilles på det niveau som Næstved boldklub spiller på i den kommende sæson, så