Undgå de store klassekvotienter

Det var en dejlig melding, da flertalspartierne bag budgetforliget nulstillede besparelsen på de 15 mio kr. på skoleområdet inklusive besparelsen på det faldende elevtal.

Men de positive hensigter drukner nu i en urimelig beregning af de midler, der skal tilbageføres til skolerne og især til de skoler, hvor man har planlagt klassesammenlægninger. Der har især været kritik fra forældre på Kildemarksafdelingen – en rimelig kritik, da de gode politiske hensigter ikke modsvares af gode administrative løsninger.

Det har været lidt sparsomt med oplysninger om beregningsmetoden, men vi vover alligevel et øje!

Ved tilbagebetalingen tager man tilsyneladende udgangspunkt i en klassetildeling med særlig belønning til de klasser (2017/2018), hvor der er over 24 elever. Hele beløbet tilbageføres efter den formel. Ved denne model vil nogle skoler – med høje klassekvotienter, som ikke skal lægge klasser sammen (fx Lille Næstved) profitere voldsomt på bekostning af bl.a. Kildemarksafdelingen.

Hvorfor starter men ikke med at give penge til de skoler, hvor man har planlagt klassesammenlægninger, så man undgår urimelige klassesammenlægninger, og herefter fordeler restbeløbet?

Kildemarksafdelingen har på alle sine klassetrin en klassekvotient på ca. 20,5 i gennemsnit. Fine klassestørrelser netop til denne skole med en mangfoldighed af to-sprogede – og sårbare elever. En sammenlægning vil betyde mellem 26 og 27 elever i de enkelte klasser! Alle, der kender lidt til elevgrundlaget i Kildemarkskolens distrikt ved, at det vil betyde yderligere fraflytning fra skolen!

Hele forløbet viser en af de negative sider ved områdeledelse, nemlig at beslutningerne er taget af folk, som er langt væk fra elevers og læreres dagligdag og som ikke kender de lokale forhold.

Vi håber, at man endnu engang vil se på fordelingen af de 15 mio kr. og undgå klassesammenlægninger på Kildemarksafdelingen – og endnu bedre: sikre ressourcer til skolerne, så man kan nedsætte elevtallet i klasserne og afpasse klassekvotienterne efter de elever, som går på skolerne.
Enhedslisten

Freja Lynæs Larsen og
Susanne Stensgaard