Vi vil have bierne og blomsterne tilbage – og rent vand i hanerne

Siden Enhedslisten fik gjort opmærksom på Næstved Kommunes kedelige
førsteplads, som kommunen der bruger allermest ikke let nedbrydelige pesticider,
ser jeg at der er startet en læserbrev debat.
Søren Revsbæk ironiserer fx 1. juni i et læserbrev over om jeg vil have langtidsledige
ud og skrabe i asfalten og stiller spørgsmål til hvor pengene skal komme fra hvis der
skal “ansættes massivt i Park og Vej”
Oprydning efter forurening er altid meget dyrere end hvis man lader være med at
forurene. Jeg tænker at når landets 97 andre kommuner kan bruge væsentlig mindre
eller intet glyphosat og alligevel overleve økonomisk, så er det nok en god idé at
lære af dem.
Nye vandboringer hver gang en boring må lukke pga. forurening eller rensning af
drikkevand forurenet af pesticider er nok ikke det billigste.
Selvom der allerede er reduceret på slåning af vejkanter, rundkørsler osv. kan der
reduceres endnu mere hvilket jo er en win-win situation, da der spares arbejdstimer
samtidigt med at det gavner vilde planter, blomster og ikke mindst insekter. Altså til
gavn både for biodiversiteten og borgernes tryghed ved rent drikkevand.
Tove Dalby Johansen skriver d.12 juni at Danmarks Naturfredningsforening placerer
vores kommune i bunden af listen over god natur.
Lad os få byttet om på placeringerne på henholdsvis Miljøministeriets og
Naturfredningsforeningens lister.
Jeg vil kunne sige at vi har den bedste natur og bruger 0 pesticider i Næstved
Kommune, derfor stiller jeg på Enhedslistens vegne forslag om stop for brug af ikke
letnedbrydelige pesticider fra 1. januar 22.

Susanne S.Tariq
Kandidat for Enhedslisten Næstved 2021