BUDGETFORLIG 2020 MED FORBEHOLD

Enhedslisten er gået med i budgetforliget i Næstved kommune, men det er med fragmentarisk glæde vi ser på det samlede resultat. 

Enhedslisten gik til forhandlingerne med et mål om at øge velfærden for alle borgerne i kommunen og undgå nedskæringer med menneskelige omkostninger. I forliget er der faktisk i år tilført midler til kernevelfærden, og vi er især glade for fokus på hurtigere psykologhjælp til børn, samt flere midler generelt til børneområdet.

Men vi ser også med stærk bekymring på særligt tre punkter i forliget: dækningsafgiften, motorvejsprojektet og en ny svømmehal.

“Der er behov for flere midler til børnene på skole- og daginstitutionsområdet, hvis vi skal gøre en mærkbar forskel. Fx til at fjerne alenetid, lukkedage og opretholde en bedre normering i daginstitutionerne. Det ville også være relevant at nedsætte klassekvotienterne og ufaglært vikardækning, samt øge lærernes forberedelsestid i skolerne.” udtaler Susanne S. Tariq, byrådsmedlem.

For at sikre en bedre velfærd i Næstved Kommune i fremtiden, ønskede Enhedslisten, tro mod vores valggrundlag, at sætte skatten op. Det ville betyde op til 60 mio. mere at gøre godt med – og dem skal vi selvfølgelig bruge på kernevelfærden og grønne initiativer.

“Vi er ikke glade for at dækningsafgiften igen i år bliver nedsat. En af Enhedslistens principper er, at vi alle har et fælles ansvar for vores velfærd – også erhvervslivet.” påpeger Susanne S. Tariq, byrådsmedlem.

Igen i år bliver der givet penge til erhvervslivet med henblik på at styrke den “Sjællandske Motorvejs-mafia”. I Enhedslisten mener vi ikke, at det er vejen frem. Vi skal have en bedre offentlig trafik, så vi kan sikre landdistrikternes fremtid og ikke mindst de skoler, der ligger i landområderne. Vi skal satse på klimavenlige løsninger – heriblandt den nye togforbindelse mod København.

Vi er også bekymrede for, at der bliver afsat yderligere midler til en ny svømmehal. En svømmehal, som der ikke er nogen præcise planer for og derfor intet reelt grundlag at tage stilling ud fra. Det er endnu ikke besluttet, hvor den skal ligge, hvor stor den skal være og hvad den skal indeholde.

“I Enhedslisten mener vi, at grundlaget skal være i orden, før man lægger et budget. Det er der ikke for en ny svømmehal og vi vil ikke ud i en ny Arena-sag.” Enhedslistens kommunalpolitiske udvalg.

Derfor er det med et stort forbehold, at vi er gået med i budgetforliget. Men vi er med, da forliget trods alt rummer markante forbedringer på kernevelfærden. Vi vil blive ved med at kæmpe mod ulighed og for klimavenlige løsninger – og vi vil tillade os at være kritiske også selvom vi er gået med i forliget.