Aftale om valgforbund

 

Partierne SF, Radikale Venstre, Alternativet
og Enhedslisten, har indgået en aftale om et
valgforbund til kommunalvalget den 16.
november 2021.

Formålet med valgforbundet er at sikre de
mindre partier repræsentation i byrådet,
og samtidig minimere stemmespild.
Lars Hoppe Søe, Radikale Venstre.

Vi har i partierne i valgforbundet et
værdifællesskab og en fælles forpligtelse til at
arbejde for mere demokrati og mere
borgerinddragelse i Næstved Kommune, og vi
har således indgået en musketered om at sikre
alle valgforbundets valgte partier, deltagelse i
centrale forhandlinger som eksempelvis
budget og konstituering.
Vi anser det for essentielt for demokratiet, at
også de små partier involveres i politiske
forhandlinger, og er med vores valgforbund
med til at sikre, at dette sker.
I lighed med det valgforbund vi indgik i 2017,
vil vi være åbne for at partier, borgerlister og
andre opstillede, kan blive en del af
valgforbundet.

Valgforbundet vi indgik i 2017 har haft
stor betydning i denne byrådsperiode, hvor
borgernær velfærd har været i centrum, og
vi har ikke tøvet med at fortsætte
samarbejdet.
Susanne S. Tariq, Enhedslisten

Partierne i valgforbundet er ligeledes enige
om en politik som vil være til gavn for både
miljøet og den grønne omstilling.

Vi er glade for muligheden for at indgå i et
valgforbund med partier der som os også har
fokus på miljø og klimaudfordringer.
Jan Andersen, Alternativet

Selvom vi har lavet aftaler som forpligter
også efter valget, vil partierne i valgforbundet
stadig føre egen politik, rejse enkeltsager
politisk og føre egen valgkamp.
Den aftale om valgteknisk samarbejde vi har
indgået, kan ses i sin fulde ordlyd på de
tilsluttede partiers hjemmeside.

Vi er forskellige politiske partier, med hver sit
politiske program, men vi deler nogle værdier om
borgerinddragelse og demokrati, som gør at
indtrædelse i valgforbundet er helt naturligt for
os.
Jette Leth Buhl, SF

Jan Andersen, Alternativet
Jette Leth Buhl, SF
Lars Hoppe Søe, Radikale Venstre
Susanne S. Tariq, Enhedslisten.