Nyt vandkulturpalads eller renovering og modernisering af de nuværende svømmehaller?

Næstved bys tre svømmehaller er værdsatte af brugerne og betydningsfulde for det lokalområde de ligger i, men har alder og slid på bagen. Enhedslisten (EL) er 100 % enig i, at der er behov for en investering i bygningsmassen til svømmelivet i Næstved. Men skal de 162 mio. kr. bruges til ét stort Vandkulturpalads (det vil betyde nedlæggelse af de tre eksisterende) eller en renovering og modernisering af de tre nuværende svømmehaller?  EL påpeger, at

Strandede projekter og halve løsninger

Læserbrev af Thor Temte 5/5-17 Nice to have – need to have – not to have. Næstved Kommune har en mani med at starte projekter der aldrig bliver ført helt til dørs. Aktuelt drejer det sig om fodsporets videreførsel ind til Næstved Station. Kommunen lovede i sin tid Nordeafonden at videreførselen ville blive etableret når det blev afklaret hvilke koncekvenser sporføringer og andre byggearbejder ifm. Femern Belt forbindelsen, ville have i Næstved. Det er afklaret

Vandkulturhuset på byrådsmødet som åbent punkt!

Lars Hoppe fra de radikale har stillet spørgsmålstegn ved, om det er rimeligt, at hele punktet om Vandkulturhuset bør være et lukket punkt på byrådsmødet d. 10. Jan. 2017. Det kan jeg følge ham i – når man lukker punkterne helt som gjort her – udelukker man også offentligheden fra at få mulighed for at følge med i en yderst relevant del af debatten om Vandkulturhuset – nemlig om man ikke bør skrinlægge planerne om