Lavbundsarealer syd for Vejlø.

Lavbundsarealer syd for Vejlø.

Det var en dejlig nyhed at vågne op til her den 7. februar. Landbruget og Danmarks Naturfredningsforening fremlægger et fælles forslag til en ny jordfordeling på landbrugsjorden. Derved kan en række mindre rentable arealer tilbageføres til naturen til gavn for miljøet, naturen og CO2-regnskabet. Bravo.

 

Netop lavbundsarealernes tilbageføring til naturen vil give en godt tilskud til denne udvikling. Det har længe været Venstrefløjens ønsker med en sådan udvikling. Socialdemokratiet sluttede op sidste år, og nu kan vi vel forvente at også partiet Venstre følger trop.

 

I den store Nylandsmose syd for Vejlø, har baroniet Gavnø ansøgt kommunen om at opføre en stor massiv solcellepark på et registreret lavbundsareal. Kommunen har i henhold til planloven kompetencen til at vurdere, hvorvidt et sådant anlæg ville være til hinder for denne naturgenopretning. Desværre har Kommunens Plan-udvalg og administration rystet på hånden og ikke kunnet bekvemme sig til at give Gavnø et afslag.

 

I Enhedslisten håber vi nu, at man forstår, at et lavbundsareals genskabelse til natur ikke muliggør, at der også kan køre en service-vogn mellem solcellerækkerne. Solcelleparkerne i Næstved kommune skal opføres på de ”tørre” landbrugsarealer, der har en lavere bonitetsværdi. Hvor svært skal det være?

 

Freja Lynæs Larsen og

Thor Temte