Nyt vandkulturpalads eller renovering og modernisering af de nuværende svømmehaller?

Næstved bys tre svømmehaller er værdsatte af brugerne og betydningsfulde for det lokalområde de ligger i, men har alder og slid på bagen.

Enhedslisten (EL) er 100 % enig i, at der er behov for en investering i bygningsmassen til svømmelivet i Næstved. Men skal de 162 mio. kr. bruges til ét stort Vandkulturpalads (det vil betyde nedlæggelse af de tre eksisterende) eller en renovering og modernisering af de tre nuværende svømmehaller? 

EL påpeger, at grundlaget for en stillingtagen til økonomi, konsekvenser og perspektiver i de to løsningsveje er mangelfuldt. Enhedslisten har derfor stillet en række spørgsmål og bedt om at få udsat byrådets beslutning om, hvordan og til hvad de 162 mio. kr. skal bruges. 

For EL er det vigtigt, at beslutninger træffes på et fuldt oplyst, redeligt og gennemskueligt grundlag. Efter nøje gennemlæsning af sagen finder EL flere ubelyste punkter i sagen. Først og fremmest mangler oplysninger om, hvordan de nuværende svømmehaller vil kunne blive efter en investering på 162 mio. kr. i renovering og modernisering. 

Læs de 9 spørgsmål til svømmehalsprojektet  HER

 

Thor Temte og Susanne Tariq
byrådsmedlemmer for Enhedslisten

Læserbrev sendt til Sjællandske 24/10-19.