KOMMISSORIUM FOR KOMMUNALPOLITISK UDVALG

Udvalgets formål
Kommunalpolitisk Udvalg (KPU) er synonymt med ’baggrundsgruppe’. Udvalget støtter Enhedslistens (EHL) siddende byrådsmedlemmer i byrådsarbejdet. KPU udarbejder forslag til partiets kommunalpolitik i Næstved Kommune.

Udvalgets arbejdsområder
• At inspirere og støtte EHL’s byrådsmedlemmer i at indsatser baseres på og initiativer tages med afsæt i EHL’s valggrundlag såvel lokalt som nationalt
• At udarbejde, kommentere eller analysere undersøgelser
• At udarbejde oplæg
• At dele viden mellem medlemmerne
• At holde kontakt til øvrige politikere, pressen og EHL’s webredaktør
• At invitere samarbejdspartnere
• At samordne politikken med koordineringsgruppen
• At koordinere medieaktiviteter
• At uddelegere opgaver til relevante personer

Udvalgets medlemmer
Byrådsmedlemmer er faste medlemmer. Udvalget er i princippet åbent for alle medlemmer af EHL i Næstved. Der kan indkaldes medlemmer/ikke-medlemmer med særlig ekspertise. Udvalgets medlemmer er suveræne, men følger EHL’s politik.

Udvalgets beslutninger
Generelt drøftes udvikling af kommunalpolitikken på medlemsmøder, men udvalget kan træffe egne beslutninger. Ved beslutninger tilstræbes enighed.

Mødevirksomhed
Der afholdes som minimum møde på torsdage før økonomiudvalgsmøder, med mindre nøglepersoner er forhindret. Mødested aftales fra gang til gang, men skal være praktisk tilgængeligt for alle interesserede medlemmer. Der udarbejdes en mødeoversigt.

Der skal foreligge et referat fra alle møder i udvalget.

Vedtaget på medlemsmødet d. 12/6 2019