Kommissorium for kommunalpolitisk udvalg

Mål.
Udvalget støtter det siddende byrådsmedlem i byrådsarbejdet således, at Enhedslisten kan fremføre gennemarbejdede forslag i overensstemmelse med partiets generelle politik.
Udvalget udarbejder forslag til partiets kommunalpolitik i Næstved Kommune.

Arbejdsområder:
Laver undersøgelser
Udarbejder oplæg
Vidensdeling mellem medlemmerne
Kontakt til øvrige politikere
Invitere samarbejdspartnere
Samordner politikken med S og SF
Koordinerer medieaktiviteter
Uddelegere opgaver til relevante personer

Udvalgets medlemmer
Byrådsmedlemmet er fast medlem. Endvidere deltager mindst ét medlem fra bestyrelsen samt øvrige interesserede medlemmer. Der kan indkaldes medlemmer/ikke-medlemmer med særlig ekspertise. Ud-valgets medlemmer er suveræne, men følger Enhedslistens politik.

Beslutninger
Generelt drøftes udvikling af kommunalpolitikken på medlemsmøder, men udvalget kan træffe egne beslutninger. Ved beslutninger tilstræbes enighed.

Mødevirksomhed
Der holdes møde på torsdage før økonomiudvalgsmøder kl. 18 – 20.
Mødested på skift mellem udvalgets medlemmer. Der udarbejdes en mødeoversigt.

Der vælges ordstyrer og referent ved hvert møde.

Kontakt til udvalget sker til Thor Temte, tlf. 29391954 og til koordinator Jørgen Nielsen, tlf. 42197358. Ko-ordinatorens opgaver er bl.a. udsendelse af dagsorden til møderne.

Vedtaget på generalforsamlingen d.22.2.14.