Enhedslisten er med i budgetforliget i Næstved Kommune 2021

Forliget er blevet et budgetforlig over to år – dette sikrer at de midler der tilføres velfærdsområdene, dagplejen, skolerne og ældre og omsorgsomdrådet fastholdes i en toårig periode.

Velfærdsområderne tilføres i begge år omkring 58,5 mill. Kr. Og det garanteres at de midler der kommer via finansloven tilføres velfærdsområderne ubeskåret.

Budgetforliget har som konsekvens at Næstved kommune kommer til at gennemføre en hurtigere indførsel af minimumsnormeringer på dagpasningsområdet end den regeringen har meldt ud.

Forliget indebærer også at der arbejdes med at indføre fritidsaktivitetstilbud for de 10 til 15 årige der har behov.

Enhedslisten har sikret 3 mill. Så bevillingen udgør 8 mill. Kr til anlæggelse af cykelstier i kommunen.

Det lykkedes at få vores ønske om at få etableret en ordning med en uvildig og uafhængig borgerrådgiver og whistleblowerordning med i budgetforliget. Hermed vil borgere og medarbejdere anonymt kunne henvende sig med klager og mistanke om uregelmæssigheder

Enhedslisten har forbehold for investeringerne i Svømmehallen og nedsættelse af dækningsafgiften. Vi mener fortsatte erhvervslivet skal bidrage til den service som kommunen tilbyder erhvervene.

Enhedslistens byrådsgruppe
Susanne S.Tariq og Thor Temte