Næstved Arena koster skatteyderne kassen

Første spadestik blev taget august 2014 – og siden er millionerne rullet ud af kommunekassen og NK Forsynings formue for at imødegå skandalerne og de økonomiske tømmermænd i Næstved Arena.
– Status oktober 2017.

Og Næstved Arena har fortsat snablen i skatteydernes kasse: seneste ekstraordinære tilskud på 10 mio. kr. er suppleret med et ekstraordinært driftstilskud på 1½ mio. årligt for at undgå en konkurs.

Enhedslisten har fra dag ét været kritisk og krævet åbenhed om de mange millioner, som i en lind strøm er tilgået Næstved Arena. Opmærksomheden er rettet mod syv forhold:  

 1. Næstved Kommune har stillet en garanti på 48 mio. kr. i forbindelse med lånet fra Lokale- og anlægsfonden til Næstved Arena. Er kommunens garanti til en selvejende institution omfattet af deponeringsforpligtelse? Er Indenrigsministeriet konsulteret om eventuel deponeringsforpligtelse? – I givet fald hvornår og med hvilket resultat?
 2. Der er ingen tilgængelig samlet oversigt over de millioner af skattekroner, som er brugt til ekstraordinære bevillinger og reklame for Næstved Arena.
 3. NK Forsynings sponsorgaver på 12½ mio. kr. til bl.a. Næstved Arena har vakt vrede hos Forsyningens kunder. NK Forsyning har monopol på sine ydelser og kan ikke hverve nye kunder via sponsoraktiviteter. Hver eneste tvangskunde på NK Forsynings el-net har i gennemsnit bidraget med ca. 725 kr. til sponsormillionerne. Et flertal i Næstved byråd har givet grønt lys til at NK Forsyning bruger af formuen for at tilgodese Næstved Arenas vakkelvorne økonomi.
 4. Er NK-Forsynings sponsordonationer på 12½ mio. kr. afgiftspligtig? De 12½ mio. kr. bruges reelt til støtte til selvejende institutioner, som overvejende er finansieret af kommunen via driftsoverenskomster. NK-Forsyning er ikke i en konkurrencesituation, og har ikke et reklamebehov, der matcher sponsering for 12½ mio. kr. Kort sagt: NK Forsynings formue er brugt som en ekstra kommunekasse for primært at hjælpe Næstved Arena. Meget tyder på at Næstved Kommune og NK-Forsyning i forening satser på ikke at blive kigget efter i kortene og søger at snyde på vægten med formueanvendelsen for at undgå at betale skat i form af afgifter.
 5. November 2015 forsikrer NK Forsynings formand John Lauritzen byrådet om, at man har fået juridisk rådgivning og at alt er i den skønneste orden med NK Forsynings anvendelse af formuen til sponsorgaver. Men ups! Det har til dato ikke været muligt – via aktindsigt – at få dokumenter for dagen, som dokumenterer John Lauritzens påstand om køb og inddragelse af juridisk rådgivning. Eneste dokument er en rekonstruktion af mundtlige drøftelser med revisionen af skattetekniske spørgsmål.
 6. Tre gange har Enhedslisten fået afslag på aktindsigt i sponsoraternes konkrete indhold og kommercielle værdi. Først da Enhedslisten vil indbringe det 3. afslag for klagenævnet får vi juli 2017 aktindsigt i sponsoraterne. Interessant læsning fra A TIL Z. Selv om NK Forsyning ikke har et reklamebehov, så er den kommercielle værdi af sponsorgaven til Næstved Arena sat til 1,3 mio. kr. årligt. Sponsorkontrakten forpligter Næstved Arena til bl.a. at servicere, underholde og beværte NK Forsyning med 4 stk. VIP billetter inkl. bespisning til alle programevents, 10 stk. billetter til alle programevents og max. 6 VIP lounge company events. Så sponsorkontrakten sikrer udvalgte VIP-personer underholdning og forplejning og NK Forsynings tvangskunder en lang næse.
 7. Der er ikke tvivl om, at NK Forsyning kan indgå sponsoraftaler, men en forudsætning er, at aftalen skal være – som det teknisk hedder – gensidig bebyrdende. Det betyder, at værdierne af de ydelser NK Forsyning modtager for sit sponsorat skal svare til den faktiske markedsværdi. Det lovede John Lauritzen også ville ske på byrådsmødet i november 2015, men dette er ikke sket. Og ud fra en umiddelbar vurdering har NK Forsyning betalt en meget høj overpris, hvilket gør, at sponsoratet efter al sandsynlighed ikke er lovligt.

De 7 forhold er underlagt kompliceret lovgivning og involverer flere tilsynsmyndigheder. Enhedslisten har konsulteret Indenrigsministeriet, Forbruger og Konkurrencestyrelsen m.fl. og bakser fortsat med at få klarhed over lovligheden.

Vil du et spadestik dybere i Arena-skandalen, Enhedslistens initiativer og John Lauritzen hukommelsestab og løgne, så se nedenfor:

NK Forsyning – sponsoraftaler og John Lauritzens hukommelsestab (24.4.17)
Anmodning om aktindsigt – nr. 3 (24.4.17)
Vedrørende NK-Forsynings juridiske beslutningsgrundlag for sponsordisposition (d. 24.1.17)
Spørgsmål om NK- Forsynings juridiske grundlag for sponsorstøtte sendt til NK-Forsyning (9.2.17)
NK-Forsynings usaglige sponsorbeslutning (10.1.17)
Anmodning om aktindsigt (10.01.17)
Spørgsmål vedr. NK’s sponsordisposition (10.1.17)
Spørgsmål til Social- og Indenrigsministeriet (2.7.17)
Ministeriets svar (2.7.17)
Klage over NK-Forsyning A/S’s sponsordispositioner –
Til Forbrugerrådet (& TÆNK)

 

NK Forsyning – sponsoraftaler og John Lauritzens hukommelsestab

Pressemeddelelse sendt til Sjællandske d. 24. april 2017
Enhedslisten udfordrer igen NK Forsynings tvivlsomme sponsorbeslutning. Denne gang anmoder vi om aktindsigt i NK Forsynings sponsoraftaler og dokumenterne med de lovgivningsmæssige, juridiske og kommercielle vurderinger, der ligger til grund for bestyrelsens vurdering af de enkelte sponsoraftaler.

Udgangspunkt for aktindsigt nr. 3

På Næstved Byråds møde den 10. november 2015 drøftes legaliteten i NK Forsynings sponsordispositioner. I videoen af byrådets møde fremgår det af NK Forsynings formand John Lauritzen mundtlige svar og redegørelser bl.a.:
• At når de endelige aftaler er blevet lavet om sponsering, skal NK Forsynings bestyrelse se på lovligheden af de konkrete aftaler.
• At NK Forsynings bestyrelse selvfølgelig ikke vil foretage sig noget, der ikke kan lade sig gøre – eller hvor der ikke er sammenhæng mellem sponsorbeløb og modydelse.

Eller sagt med andre ord: John Lauritzen forsikrer byrådet om at bestyrelsen skal se på lovligheden af de konkrete sponsoraftaler og der skal være sammenhæng mellem sponsorbeløb og modydelse. Vi har derfor en forventning om, at NK Forsynings bestyrelse har fået foretaget en konkret vurdering af aftalerne, inden de blev indgået, herunder evt. afgift til staten og at sponsorydelsernes størrelser svarer til de fordele NK Forsyning opnår.

John Lauritzens hukommelsestab
Det har hidtil ikke været muligt at få dokumentation, der understøtter John Lauritzens mange forsikringer om, at alt er i den skønneste orden med NK Forsynings beslutning om 12 ½ mio. sponsorkroner til Næstved Arena m.fl.
Dokumentationen har til dato været ikke-eksisterende. NK Forsynings bestyrelsesformand synes i flere omgange ramt af hukommelsestab og skrøbelige argumenter i konflikt med fakta:

John Lauritzen på Byrådets møde 10. november 2015 “Og vi har selvfølgelig i bestyrelsen bedt vores direktion om at spørge revisionen og vores advokat, hvordan ser de på det her, og vi har fået det svar, det ligger inden for de rammer vi kan agere inden for.”
Enhedslistens aktindsigt januar 2017 bragte ikke noget for dagen, som dokumenterer John Lauritzen påstand om køb og inddragelse af juridisk rådgivning. Eneste dokument er en rekonstruktion af NK Forsynings mundtlige drøftelser med revisionen af skattetekniske spørgsmål.

I Sjællandske Medier 13. februar 2017 udtaler NK Forsynings formand John Lauritzen “- Jeg mener ikke, at der foreligger noget på skrift. Hvis der gør, er det nok et internt telefonnotat. Der er blevet forespurgt hos vores advokat i forhold til vores ønsker om at gå ind i en sponsoraftale og der var nogle præciseringer af, hvad vi i hvert fald ikke skulle kaste os ud i, siger John Lauritzen.”

Den 22. marts i år citerer Sjællandske Medier NK-Forsyning formand John Lauritzen “Jeg kan ikke erindre, at vi har talt med en jurist, men vi har aldrig været i tvivl om, at et forsyningsselskab har ret til at sponsere en arena. Ser du ikke fodbold og håndbold i tv? Der er masser af stadions, der har taget navn efter et forsyningsselskab, siger han og nævner Energi Viborg Arena.”

På Næstved Byråds møde den 10. november 2015 udtaler John Lauritzen ” Og for øvrigt….vi er også interesserede i sport, og derfor tjekkede vi, om de forsyningsvirksomheder, vi vidste var aktive på sponsormarkedet kunne sammenlignes med NK-Forsyning”. Men John Lauritzen fortier den væsentlige forskel, at NK Forsyning med sit monopol på transport af el ikke er udfordret af konkurrence, mens dem han henviser til er i en konkurrencesituation, da de også er el-leverandører på det frie el-marked og har derfor en vare at sælge.

Økonomiske kendsgerninger
Helt legalt kunne de 12½ mio. sponsorkroner være brugt til en lavere transportafgift på levering af strøm til NK Forsynings stavnsbundne husstande og virksomheder. Hver eneste tvangskunde i NK Forsyning bidrager i gennemsnit til sponsormillionerne med ca. 725 kr.

Og hvorfor har man overhovedet brugt penge på juridisk rådgivning? Det er ganske gratis for både NK Forsyning og Næstved Kommune at forhøre sig om vilkår og legalitetskrav hos de myndigheder, der fører tilsyn med at gældende lovgivning bliver overholdt.

Opsamling
John Lauritzen har til dato ikke formået at dokumentere sine mange forsikringer om, at alt er i den skønneste orden. Det ser umiddelbart ud til, at den tillid ¾ af byrådets medlemmer viste John Lauritzen på mødet i november 2015 byggede på et meget spinkelt grundlag.
Enhedslisten imødeser med interesse at få NK Forsynings svar på de konkrete sponsoraters faktuelle indhold, kommercielle værdi og lovlighed.

Med venlig hilsen p.v.a. Enhedslistens Kommunalpolitiske udvalg i Næstved

Torben Lyster & Jane Nielsen & Thor Temte – medlem af Næstved Byråd

[email protected]
[email protected]
[email protected]

 

Anmodning om aktindsigt – nr. 3

Næstved den 24. april 2017

NK Forsyning
V/ administrerende direktør Steen Lindhardt og formand John Lauritzen
[email protected][email protected]

Anmodning om aktindsigt

Med henvisning til offentlighedsloven anmoder vi om aktindsigt i NK Forsynings sponsoraftaler og de lovgivningsmæssige, juridiske og kommercielle vurderinger, der ligger til grund for bestyrelsens godkendelse af de enkelte sponsoraftaler.

På Næstved Byråds møde den 10. november 2015 drøftes NK Forsynings sponsordispositioner. Af videooptagelsen af byrådets møde fremgår det af NK Forsynings formand John Lauritzens mundtlige svar og redegørelser bl.a.:
• At når de endelige aftaler er blevet lavet om sponsering, skal NK Forsynings bestyrelse se på lovligheden af de konkrete aftaler.
• At NK Forsynings bestyrelse selvfølgelig ikke vil foretage sig noget, der ikke kan lade sig gøre – eller hvor der ikke er sammenhæng mellem sponsorbeløb og modydelse.

Med afsæt i John Lauritzens forsikringer til byrådet den 10. november 2015, har vi derfor en forventning om, at NK Forsynings bestyrelse har fået foretaget en konkret vurdering af aftalerne, inden de blev indgået, herunder evt. afgift til staten og at sponsorydelsernes størrelser svarer til de fordele NK Forsyning opnår.

Dokumenterne ønskes udleveret elektronisk – sendt til vores e-mails.

Med venlig hilsen
p.v.a. Enhedslistens Kommunalpolitiske udvalg i Næstved

Torben Lyster & Jane Nielsen

& Thor Temte – medlem af Næstved Byråd

[email protected]
[email protected]
[email protected]

 

Vedrørende NK-Forsynings juridiske beslutningsgrundlag for sponsordisposition

Pressemeddelelse sendt til Sjællandske d. 24. januar 2017

Det er med løgnen som med en snebold – den har det med at blive større jo længere den triller!

Vedrørende NK-Forsynings juridiske beslutningsgrundlag for sponsordisposition på 12½ mio. kr. til Næstved Arena m.fl.

NK- Forsynings donation af 12½ mio. sponsorkroner til Næstved Arena m.fl. er truffet uden afsæt i skriftlige juridiske responsa til trods for beslutningens kontroversielle indhold og tvivlsomme lovlighed. Enhedslisten Næstved har efter aktindsigt[1] supplerende efterlyst dokumentation for de juridiske vurderinger, der ifølge bestyrelsesformand John Lauritzen lå til grund for bestyrelsens sponsorbeslutning.

Efter læsning af NK-Forsynings seneste svar til Enhedslisten med rekonstruktion[2] af samtaler med revisionen og John Lauritzens udtalelser[3] i SJ Medier 13.2.2017, så er det nu bøjet i neon:

 1. at der ikke eksisterer et eneste ord på skrift, som understøtter bestyrelsesformand John Lauritzens gentagne forsikringer om, at NK-Forsyning har købt ”gode rådgivere” og juridisk er ”på sikker grund”.
 2. at bestyrelsen har bevilget 12½ mio. sponsorkroner, uden at kræve et skriftligt juridisk responsum, som en forudsætning for at kunne tage stilling til sponsoratet.
 3. at bestyrelsesformand John Lauritzens hensigtserklæringer om at ville praktisere åbenhed i NK-Forsynings beslutninger er varm luft (åbenhed forudsætter at beslutninger træffes på et redeligt, sagligt, gennemskueligt og skriftlig grundlag).

Det er riv, rav, ruskende galt, at NK-Forsyning med bestyrelsesformand John Lauritzen i spidsen ikke er i stand til at dokumentere sin påstand om at være på juridisk sikker grund med sponsorbeslutningen.

… Og det er rystende, foruroligende, uprofessionelt og stærkt kritisabelt, at NK-Forsynings bestyrelse har truffet sin beslutning om at spendere 12½ mio. sponsorkroner, uden at have en juridisk vurdering af lovligheden på skrift.

…Og mens tilliden til John Lauritzens forsikringer er i bund, så afventer vi Energitilsynet og Forsyningssekretariatets[4] stillingtagen til NK-Forsynings sponsorbeslutning.

 

Med venlig hilsen p.v.a.  Enhedslistens Kommunalpolitiske udvalg i Næstved

Torben Lyster & Jane Nielsen & Thor Temte – medlem af Næstved Byråd

 

     [email protected]     

[email protected]

[email protected]

 


[2] Vedhæftet fil – NK-Forsynings svar af 20.1.2017

[3] – Jeg mener ikke, at der foreligger noget på skrift. Hvis der gør, er det nok et internt telefonnotat. Der er blevet forespurgt hos vores advokat i forhold til vores ønsker om at gå ind i en sponsoraftale og der var nogle præciseringer af, hvad vi i hvert fald ikke skulle kaste os ud i, siger John Lauritzen.

Spørgsmål om NK- Forsynings juridiske grundlag for sponsorstøtte sendt til NK-Forsyning

Næstved 9.2.2017

NK Forsyning  att. administrerende direktør Steen Lindhardt og formand John Lauritzen

[email protected]     [email protected]

Anmodning om oplysninger om bestyrelsens juridiske beslutningsgrundlag for sponsordisposition på 12½ mio. kr. til Næstved Arena m.fl.

Tak for NK Forsynings mail den 18.01.2017 med svar på anmodning om aktindsigt i de dokumenter, der ligger til grund for NK Forsynings beslutning af 26.10.2015 om sponsordonationer på 12 ½ mio. kr.

Aktindsigten og tilsendte dokumenter rummer ikke juridiske responsa eller dokumentation for de juridiske vurderinger, der ifølge bestyrelsesformand John Lauritzen ligger til grund for bestyrelsens sponsorbeslutning:

John Lauritzen udtaler 28.4.2015 til Sjællandske Medier om formuen tilvejebragt ved salg af SEAS-aktier, at han har ”bedt om at få undersøgt, om pengene eventuelt kan bruges til at støtte selvejende haller i Næstved Kommune”. Sjællandske Medier skriver 28.10.2015 endvidere ”Formand for NK-Forsyning, byrådsmedlem John Lauritzen (S), er glad for at kunne yde økonomisk støtte til arenaen. – Det er en win-win situation. Vi kan være med til at sparke nogle døre ind, så flere sponsorer bliver interesserede, siger han” – ”Selvfølgelig har vi haft betænkeligheder og har tænkt over, om vi går over stregen, siger forsyningsformanden” – ”NK-Forsyning har haft rådgivere på sagen for at se, om der var noget lovstridigt i at være sponsor for superarenaen. –Vi har købt gode rådgivere og juridisk er vi på sikker grund, siger bestyrelsesformanden. Det er ikke undersøgt, om markedsværdien af sponsoratet står mål med de 4 millioner kroner.

Som opfølgning på vores anmodning om aktindsigt i bestyrelsens beslutningsgrundlag for sponsordispositionen, anmoder vi derfor om svar på følgende:

Hvilke juridiske rådgivere har NK-Forsyning konsulteret og hvornår?

Hvilke spørgsmål har NK-Forsyning konkret bedt de juridiske rådgivere tage stilling til?

Hvad har rådgiverne konkret svaret, konkluderet og hvornår?

 Hvilke udgifter har NK-Forsyning afholdt til juridisk rådgivning og hvornår?


Aktindsigten og dokumenterne omtaler et behov for via 12½ mio. sponsorkroner fremtidigt at kunne tiltrække “kvalificeret arbejdskraft, som der allerede nu er mangelvare især inden for ingeniør området.” (Citat fra aktindsigtens bilag 5 side 3-4).

Som opfølgning på vores anmodning om aktindsigt i bestyrelsens beslutningsgrundlag for sponsordispositionen, anmoder vi om fakta, der belyser NK Forsynings aktuelle arbejdskraftbehov og fremtidige behov for stillingsopslag – eksempelvis:

Aktuelle antal stillinger fordelt på faggrupper

Antal stillingsopslag fordelt på faggrupper de seneste 2 år

Forventet /kendt behov for stillingsopslag de næste 5 år fordelt på faggrupper

 

SU gerne elektronisk til vores e-mails.

Med venlig hilsen

p.v.a.  Enhedslistens Kommunalpolitiske udvalg i Næstved

 Torben Lyster & Jane Nielsen

& Thor Temte – medlem af Næstved Byråd

 

                                                                             [email protected]

[email protected]

[email protected]

 

 Ovenstående er tilgået pressen til orientering [i]


[i]  Social- og Indenrigsministeriet svarer 14.10.2016 på spørgsmål om grundlæggende forvaltningsretlige principper som legalitet og saglighed skal efterleves af et kommunalt ejet forsyningsselskab: ”I forhold til spørgsmålet om grundlæggende forvaltningsretlige principper som legalitet og saglighed skal efterleves af et kommunalt ejet forsyningsselskab kan ministeriet nævne følgende.

Selskaber, der er etableret på privatretligt grundlag, er ikke offentlige myndigheder og dermed ikke forpligtet til at overholde forvaltningsretlige grundsætninger, med mindre andet følger af lovgivningen. Det gælder også privatretlige selskaber, der ejes helt eller delvist af en eller flere kommuner. Som eksempel på offentligretlig lovgivning, der gælder for visse selskaber, kan nævnes offentlighedsloven.

Kommuner, der deltager i privatretlige selskaber, vil dog fortsat være underlagt legalitetsprincippet.”

 

NK-Forsynings usaglige sponsorbeslutning

Pressemeddelelse sendt til Sjællandske 10/01-17 fra Enhedslistens kommunalpolitisk udvalg v/Jane Nielsen.

Er NK-Forsyning i konflikt med lovgivningen og forbrugernes interesser? Enhedslisten ønsker klarhed om 12½ mio. sponsorkroner til bl.a. Næstved Arena!

 Der er ikke åbenhed om NK-Forsynings usaglige sponsorbeslutning på 12½ mio. kroner.
Offentligheden har krav på at kende beslutningsgrundlaget.

Ingen myndigheder har til dato forholdt sig til om NK-Forsyning og Næstved byråd legalt har foretaget en maskeret udlodning af selskabets formue for dels at tilgodese byrådets behov for flere penge til den løbske økonomi i Næstved Arena og dels at undgå en statsafgift på 40 % i henhold til Stoploven.

Enhedslisten Næstved har konsulteret Social- og Indenrigsministeriet og spurgt til hvem der formelt har tilsyn med og kan agere indgribende, hvis et kommunalt forsyningsselskab og byråd i alliance træffer usaglige og ugunstige dispositioner i form af sponsorstøtte via maskeret udlodning af det kommunale forsyningsselskabs formue. Enhedslistens spørgsmål af 02-07-2016 og ministeriets svar af 14-10-2016 er tilgængelige her

Det vakte vrede og forargelse hos NK-Forsynings kunder, da selskabet oktober 2015 besluttede at bruge 12,5 mio. kr. på sponsoraktiviteter.

1. NK-Forsyning er ikke i en konkurrencesituation og kan ikke hverve nye kunder via sponsoraktiviteter.

2. NK-Forsyning har ikke sagligt belæg for, at det er relevant og nødvendigt at bruge 12,5 mio. kr. på reklame- og markedsføring.

3. Sponsoraktiviteterne kan ikke give NK-Forsyning et kommercielt afkast, der står i et rimeligt forhold til en sponsorudgift på 12,5 mio. kr.

4. Bestyrelsesformandens udtalelser til pressen tyder på, at NK-Forsynings sponsorbeslutning ikke er baseret på forretningsmæssige motiver, som relaterer til forsyningens formål.

5. NK-Forsynings sponsordisponering har karakter af ren donation for bl.a. at imødekomme den økonomisk trængte økonomi i Næstved Arena.

6. NK-Forsyning har ikke dokumenteret sammenhæng mellem sponsoreringen og den kommercielle markedsværdi.

Med afsæt i Social- og Indenrigsministeriets svar har Enhedslisten 10-02-2017 anmodet dels NK-Forsyning om aktindsigt og dels Energitilsynet og Forsyningssekretariatet om at tage stilling til NK-Forsynings sponsordisposition.

Anmodning om aktindsigt

Næstved den 10.01.2017

NK Forsyning
V/ administrerende direktør Steen Lindhardt og formand John Lauritzen
[email protected] [email protected]

Anmodning om aktindsigt

Vi anmoder med henvisning til offentlighedsloven hermed om aktindsigt i de dokumenter, der ligger til grund for NK Forsynings beslutning af 26.10.2015 om sponsordonationer på 12 ½ mio. kr.

Vi har skriftligt forespurgt Social- og Indenrigsministeriet om grundlæggende forvaltningsretlige principper som legalitet og saglighed skal efterleves af et kommunalt ejet forsyningsselskab. I sit svar af 14.10.2016 skriver Social- og Indenrigsministeriet:

“I forhold til spørgsmålet om grundlæggende forvaltningsretlige principper som legalitet og saglighed skal efterleves af et kommunalt ejet forsyningsselskab kan ministeriet nævne følgende.
Selskaber, der er etableret på privatretligt grundlag, er ikke offentlige myndigheder og dermed ikke forpligtet til at overholde forvaltningsretlige grundsætninger, med mindre andet følger af lovgivningen. Det gælder også privatretlige selskaber, der ejes helt eller delvist af en eller flere kommuner. Som eksempel på offentligretlig lovgivning, der gælder for visse selskaber, kan nævnes offentlighedsloven.
Kommuner, der deltager i privatretlige selskaber, vil dog fortsat være underlagt legalitetsprincippet.”
Dokumenterne ønskes udleveret elektronisk – sendt til vores e-mails.

Med venlig hilsen p.v.a. Enhedslistens Kommunalpolitiske udvalg i Næstved

Torben Lyster & Jane Nielsen & Thor Temte – medlem af Næstved Byråd

[email protected]
[email protected]
[email protected]

Ovenstående er tilgået pressen til orientering

 

Spørgsmål vedr. NK’s sponsordisposition

Næstved den 10.01.2017
Til Energitilsynet [email protected] (Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet) & Forsyningssekretariatet [email protected] [email protected] (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen)

Stillingtagen til og svar ønskes på spørgsmål om NK- Forsynings anvendelse af overskud tilvejebragt ved salg af SEAS-aktier

• Energitilsynets stillingtagen specifikt vedrørende forsyningsselskabs anvendelse af overskud.

• Forsyningssekretariatets stillingtagen specifikt vedrørende maskeret udlodning af formue og “stoploven”.

Næstved byråd har billiget, at det kommunale forsyningsselskab NK-Forsyning bruger 12½ mio. kr. af sit overskud tilvejebragt ved salg af SEAS-aktier til sponsordonationer(heraf 4 mio. til Næstved Arena). Er NK-Forsynings sponsordonationer på 12½ mio. kr. afgiftspligtig? De 12½ mio. kr. bruges reelt til støtte til selvejende institutioner, som overvejende er finansieret af kommunen via driftsoverenskomster. Reelt er der ikke forskel på driftsforholdende for kommunale og selvejende haller. NK-Forsyning er ikke i en konkurrencesituation og har derfor ikke et reelt behov for at bruge penge til reklame- og markedsføring.

Det er åbenlyst at NK-Forsyning og byrådet med sponsorbeslutningen har foretaget en maskeret udlodning af selskabets formue for dels at tilgodese Næstved Kommunes behov for flere penge til den løbske økonomi i Næstved Arena og dels at undgå en statsafgift på 40 % i henhold til Stoploven.

Disponeringen med 12,5 mio. sponsorkroner har vakt undren og forargelse hos NK-Forsynings kunder, da NK-Forsyning har monopol på sine ydelser:

1. NK-Forsyning er ikke i en konkurrencesituation og kan ikke hverve nye kunder via sponsoraktiviteter.

2. NK-Forsyning har ikke sagligt belæg for, at det er relevant og nødvendigt at bruge 12,5 mio. kr. på reklame- og markedsføring.

3. De besluttede sponsoraktiviteter kan ikke give NK-Forsyning et kommercielt afkast, der står i et rimeligt forhold til en sponsorudgift på 12,5 mio. kr.

4. Ifølge bestyrelsesformandens udtalelser til pressen er der intet som tyder på, at NK-Forsynings sponsorbeslutning er baseret på forretningsmæssige motiver, som relaterer til forsyningens formål.

5. NK-Forsynings sponsordisponering har karakter af ren donation for bl.a. at imødekomme den økonomisk trængte økonomi i Næstved Arena.

6. NK-Forsyning har ikke dokumenteret sammenhæng mellem sponsoreringen og den kommercielle markedsværdi.

Det er vores umiddelbare opfattelse, at NK-Forsynings støtte til selvejende haller svarer til støtte til kommunale aktiviteter, da hallerne har driftsoverenskomst med Næstved Kommune og primært finansieres af kommunale tilskud.

I vores optik har NK-Forsyning søsat en sponsorfinte med byrådets billigelse! Eller sagt på en anden måde: Der er konstrueret en falsk fortælling om behovet for at investere 12½ mio. kr. i mere synlighed. NK-Forsynings bestyrelsesformand John Lauritzen udtaler 28.4.2015 til Sjællandske Medier om formuen tilvejebragt ved salg af SEAS-aktier, at han har “bedt om at få undersøgt, om pengene eventuelt kan bruges til at støtte selvejende haller i Næstved Kommune”. Sjællandske Medier skriver 28.10.2015 endvidere “Formand for NK-Forsyning, byrådsmedlem John Lauritzen (S), er glad for at kunne yde økonomisk støtte til arenaen. – Det er en win-win situation. Vi kan være med til at sparke nogle døre ind, så flere sponsorer bliver interesserede, siger han” – “Selvfølgelig har vi haft betænkeligheder og har tænkt over, om vi går over stregen, siger forsyningsformanden” – “NK-Forsyning har haft rådgivere på sagen for at se, om der var noget lovstridigt i at være sponsor for superarenaen. –Vi har købt gode rådgivere og juridisk er vi på sikker grund, siger bestyrelsesformanden. Det er ikke undersøgt, om markedsværdien af sponsoratet står mål med de 4 millioner kroner. “

Vi har konsulteret Social- og Indenrigsministeriet og spurgt hvem der formelt har tilsyn med og kan agere indgribende, hvis et kommunalt forsyningsselskab og byråd i alliance træffer usaglige og ugunstige dispositioner i form af sponsorstøtte via maskeret udlodning af forsyningsselskabets formue.
Ministeriet har svaret os, at stillingtagen til dette er et anliggende for Energitilsynet (anvendelse af overskud) og Forsyningssekretariatet (“stoploven”).

Vi imødeser med interesse Energitilsynets og Forsyningssekretariatets initiativer i forhold til NK-Forsyning – herunder stillingtagen, opfølgning og svar på vores henvendelse.
Med venlig hilsen

p.v.a. Enhedslistens Kommunalpolitiske udvalg i Næstved

Torben Lyster & Jane Nielsen & Thor Temte – medlem af Næstved Byråd

[email protected]
[email protected]
[email protected]

Ovennævnte er tilgået Enhedslistens Folketingsgruppe, Næstved Byråd og pressen til orientering.

 

Spørgsmål til Social- og Indenrigsministeriet

Næstved 2.7.2016
Til Social- og Indenrigsministeriet [email protected]

 Svar på spørgsmål om vilkår for OPP aftaler, kommunal deponeringsforpligtelse og om legalitet og saglighed i kommunale forsyningsselskabers sponsorstøtte ønskes

Først fire formelle spørgsmål

 1. Er der tale om en garantistillelse, der medfører deponeringspligt, hvis en kommune i en OPP aftale forpligter sig til at købe et anlæg, der ejes og drives af et OPP konsortium.
 1. I hvilket omfang og under hvilke forudsætninger kan et byråd legalt stille økonomisk garanti til en selvejende institutions anlægsaktiviteter uden at det udløser deponeringsforpligtelse? Næstved Kommune har givet Lokale- og Anlægsfonden transport i Næstved Hallernes årlige driftstilskud, dvs. reelt en garantistillelse, og ifølge sagsfremstilling for Byrådet vil det ikke medføre en deponeringsforpligtelse.
 1. Hvem har formelt myndighed til at forholde sig til tvivlsspørgsmål om en kommunes deponeringsforpligtelse?
 1. Hvem har formelt myndighed til og mulighed for at agere indgribende, hvis et kommunalt forsyningsselskab og et byråd i alliance via maskeret udlodning af formue træffer usaglige og ugunstige dispositioner i form af sponsorstøtte?

OPP spørgsmålet relaterer til et vandkulturhus, der primært skal drives på kommercielle vilkår – og hvor Næstved Kommune lejer faciliteter til primært de lokale svømmeklubber. Næstved Kommune opererer i det tilgængelige materiale med at skulle deponere et beløb der modsvarer omfanget af de lejede faciliteter. Men en eventuel forpligtelse til at tilbagekøbe hele anlægget til eksempelvis 80 % af anlægsomkostningerne (jf. OPP aftale om vandkulturhus i Randers) vil vel svare til en garantistillelse i forhold til investor – og dermed være deponeringspligtigt?

Da selve udbudsmaterialet har været behandlet på lukkede dagsordener er vi ikke bekendt med, om en sådan købsforpligtelse indgår, men i det forberedende arbejde indgår fx denne formulering: “Dels må det forventes, at der i kontrakten indgår en fastlagt aftale om Næstved Kommunes mulighed for erhvervelse af aktivet i fald OPP-konsortiet går konkurs”. Er der tale om en garantistillelse der medfører deponeringspligt, hvis Næstved Kommune i en OPP aftale forpligter sig til at købe et anlæg, der ejes og drives af et OPP konsortium?

Øvrige spørgsmål relaterer endvidere til den kendsgerning at Næstved Byråd har stillet økonomisk garanti til den selvejende institution Næstved Hallernes byggeri af Næstved Arena. Endvidere ser det ud til at Næstved Kommune og NK-Forsyning i forening har konstrueret et falsk behov for reklame og bevidst satser på ikke at blive kigget efter i kortene for at snyde på vægten og undgå at betale skat. Det er åbenlyst, at NK-Forsyning og byrådet med dette har foretaget en maskeret udlodning af selskabets formue til sponsoraktiviteter for dels at tilgodese Næstved Kommunes behov for flere penge til den løbske økonomi i Næstved Arena og dels at undgå en statsafgift på    40 % i henhold til Stoploven.

Vi er opmærksomme på, at er kommunalt ejet forsyningsselskabs virksomhed ikke er omfattet af forvaltningslovens regelsæt, men er etableret på et privatretsligt grundlag. Trods dette må man vel som borger med rette forvente, at det kommunale ejerskab af et forsyningsselskab ikke i enhver henseende er frigjort fra forvaltningsretlige regelsæt i samme omfang, som det gælder for privatejede selskaber. Grundlæggende forvaltningsretslige principper som legalitet og saglighed skal vel også efterleves af et kommunalt ejet forsyningsselskab?

Supplerende om Næstved kommunes & NK-Forsynings engagement i Næstved Arena

 1. Næstved kommunes økonomiske engagement i den selvejende institution Næstved Hallernes byggeri af Næstved Arena har med rette mødt stor kritik, da omsorgen for kerneområderne i den kommunale velfærd er mærket af nedskæringer. Næstved Kommunes likviditet var på det tidspunkt, da beslutningen om opførelsen af Arenaen blev truffet så lav, at det reelt ikke var muligt (hverken politisk eller økonomisk) at igangsætte byggeriet uden brug af særdeles ”kreative” værktøjer. Det vil sige: det er vores opfattelse, at Byrådet bevidst er blevet vildledt. Som borger må man forvente åbenhed om byrådets økonomiske dispositioner – tilgodeses Næstved Arena i strid med gældende lovgivning?
  1. Enhedslisten har tidligere spurgt borgmesteren, om Næstved Kommune havde været i kontakt med Indenrigsministeriet, da det var vores umiddelbare opfattelse, at det kommunale engagement i byggeriet kunne være af et sådant omfang, at kommunen ville have en deponeringsforpligtelse (jf. spørgsmål og svar vedlagt som bilag). Næstved Kommune har stillet en garanti på 48 mio. kr. i forbindelse med lån fra Lokale og Anlægsfonden til den selvejende institution Næstved Hallerne. Formuleringen garantistillelse bruges ikke i Byrådets behandling af spørgsmålet, men Næstved Kommune har underskrevet en transporterklæring til Lokale og Anlægsfonden, i forbindelse med Næstved Hallernes optagelse af et lån på 48 mio. kr. til Arena-byggeriet. Kommunen giver transport i det årlige driftstilskud til Næstved Hallerne, og op til den årlige ydelse på lånet. I svar på spørgsmål fra en borger til borgmesteren bruges det reelle udtryk, at der er stillet garanti for 48 mio. kr. Følgende spørgsmål har Næstved Kommune til dato behændigt undladt at forholde sig konkret til, da Indenrigsministeriet ikke er konsulteret vedr. spørgsmålet.  Er kommunens garanti omfattet af deponeringsforpligtelse?
  2. Næstved byråd har billiget, at det kommunale forsyningsselskab NK-Forsyning bruger 12½ mio. kr. af sit overskud tilvejebragt ved salg af SEAS-aktier til sponsordonationer(heraf 4 mio. til Næstved Arena). Er NK-Forsynings sponsordonationer på 12½ mio. kr. afgiftspligtig? De 12½ mio. kr. bruges reelt til støtte til selvejende institutioner, som overvejende er finansieret af kommunen via driftsoverenskomster. Reelt er der ikke forskel på driftsforholdende for kommunale og selvejende haller. NK-Forsyning er ikke i en konkurrencesituation. Det er åbenlyst at NK-Forsyning og byrådet med sponsorbeslutningen har foretaget en maskeret udlodning af selskabets formue for dels at tilgodese Næstved Kommunes behov for flere penge til den løbske økonomi i Næstved Arena og dels at undgå en statsafgift på 40 % i henhold til Stoploven.

Disponeringen med 12,5 mio. sponsorkroner har vakt vrede og forargelse hos NK-Forsynings kunder, da NK-Forsyning har monopol på sine ydelser:

 1. NK-Forsyning er ikke i en konkurrencesituation og kan ikke hverve nye kunder via sponsoraktiviteter.
 2. NK-Forsyning har ikke sagligt belæg for, at det er relevant og nødvendigt at bruge 12,5 mio. kr. på reklame- og markedsføring.
 3. De besluttede sponsoraktiviteter kan ikke give NK-Forsyning et kommercielt afkast, der står i et rimeligt forhold til en sponsorudgift på 12,5 mio. kr.
 4. Der er intet som tyder på, at NK-Forsynings sponsorbeslutning er baseret på forretningsmæssige motiver, som relaterer til forsyningens formål.
 5. NK-Forsynings sponsordisponering har karakter af ren donation for bl.a. at imødekomme den økonomisk trængte økonomi i Næstved Arena.
 6. NK-Forsyning har ikke dokumenteret sammenhæng mellem sponsoreringen og den kommercielle markedsværdi.

I vores optik har NK-Forsyning søsat en sponsorfinte med byrådets billigelse! Eller sagt på en anden måde: Der er konstrueret en falsk fortælling om behovet for at investere 12½ mio. kr. i mere synlighed.  28.4.2015 udtaler NK-Forsynings bestyrelsesformand John Lauritzen til Sjællandske Medier om formuen, at han har ”bedt om at få undersøgt, om pengene eventuelt kan bruges til at støtte selvejende haller i Næstved Kommune”. Sjællandske Medier skriver 28.10.2015 endvidere ”Formand for NK-Forsyning, byrådsmedlem John Lauritzen (S), er glad for at kunne yde økonomisk støtte til arenaen. – Det er en win-win situation. Vi kan være med til at sparke nogle døre ind, så flere sponsorer bliver interesserede, siger han” – ”Selvfølgelig har vi haft betænkeligheder og har tænkt over, om vi går over stregen, siger forsyningsformanden” – ”NK-Forsyning har haft rådgivere på sagen for at se, om der var noget lovstridigt i at være sponsor for superarenaen. –Vi har købt gode rådgivere og juridisk er vi på sikker grund, siger bestyrelsesformanden. Det er ikke undersøgt, om markedsværdien af sponsoratet står mål med de 4 millioner kroner. ”

Det er vores umiddelbare opfattelse, at støtte til selvejende haller svarer til støtte til kommunale aktiviteter, da hallerne har driftsoverenskomst med Næstved Kommune og primært finansieres af kommunale tilskud.

Så vidt vi har kunnet orientere os, så har såvel Statsforvaltning, Folketingets Ombudsmand som Forsyningssekretariatet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til dato afvist at realitetsbehandle lignende borgerklager rettet mod andre forsyningsselskabers sponsoraktiviteter. Vi har derfor ikke mulighed for at få vurderet problematikkerne i NK-Forsynings sponsorvirksomhed ved nogen af de nævnte instanser, men vil gerne have belyst om en sådan støtte er afgiftspligtig.

http://www.horten.dk/~/media/Ret%20og%20Indsigt/022012/Forsyningsselskabet-som-sponsor.pdf refereres til et par tilsynsrådsafgørelser fra før kommunalreformen.

Afsluttende konkrete spørgsmål

Det lovgivningsmæssige, som knytter sig til Næstved Kommunes økonomiske dispositioner i ovenstående er kompliceret.

Vi har derfor brug for Social- og Indenrigsministeriets hjælp og bidrag til en udredning og stillingtagen til Næstveds Kommunes engagement og forpligtelser i forhold til OPP aftale om vandkulturhus og de økonomiske aktiviteter i den selvejende institution Næstved Arena og NK-Forsynings maskerede udlodning af formue erhvervet ved aktiesalg:
Hvad er de lovgivningsmæssige krav?
Hvilke formalia skal iagttages?
Hvilke formalia er eventuelt ikke iagttaget?
Hvem har eventuelt tilsynsforpligtelse(r)?
Hvem er anke eller klageinstans?
Hvilke initiativer vil Social- og Indenrigsministeriet tage i forhold til Næstved Kommune?

Med venlig hilsen
p.v.a.  Enhedslistens Kommunalpolitiske udvalg i Næstved

Torben Lyster & Jane Nielsen
& Thor Temte – medlem af Næstved Byråd

[email protected]
[email protected]
[email protected]

 Ovennævnte er tilgået Enhedslistens Folketingsgruppe, Næstved Byråd og pressen til orientering.

Fil med spørgsmål rettet til Næstved Kommune og svar på samme er vedhæftet mail til Social- og Indenrigsministeriet.

 

Ministeriets svar

Se ministeriets svar her

 

Klage over NK-Forsyning A/S’s sponsordispositioner

Til Forbrugerrådet (& TÆNK)

Det lovgivningsmæssige som knytter sig til kommunale forsyningsselskaber er kompliceret. Vi anmoder derfor om at Forbrugerrådet tager affære i denne sag – alternativt om Forbrugerrådets vejledning og råd om hvilken instans[1] sagen kan indbringes for.

Vores klage og kritik er rettet mod følgende:

NK-Forsyning A/S er et selvstændigt forsyningsselskab bestående af 6 aktieselskaber ejet af Næstved Kommune. NK-Forsyning A/S ´s formål fremgår af selskabets vedtægter § 2[2]

Som borgere i Næstved Kommune er vi stavnsbundet til at aftage NK-Forsynings tjenesteydelser. Vi har til dato glad og gerne betalt for NK-Forsynings tjenesteydelser. Vores tilfredshed har til dato været baseret på en forventning om, at NK-Forsynings drifts- og anlægsudgifter alene angår forhold, som 100 % relaterer til selskabets formål. Endvidere har vi en forventning om at NK-Forsynings formue på 60 mio. kr. for salg af aktier enten bruges i overensstemmelse med forsyningens formål eller gives til Næstved Kommune og med den pligtige statsafgift på 40 % i henhold til Stoploven.

Nu har NK-Forsyning A/S så offentliggjort[3] at selskabet agter bruge 12,5 mio. kroner[4] på sponsoraktiviteter – heraf 4 mio. kr. på den økonomisk trængte Næstved Arena. Næstved Byråd har 10.11.15 billiget NK-Forsynings sponsordisponering. Det er åbenlyst at NK-Forsyning med sin sponsorbeslutning har foretaget en maskeret udlodning af selskabets formue for dels at tilgodese Næstved Kommunes behov for flere penge til den løbske økonomi i Næstved Arena og dels at undgå en statsafgift på 40 % i henhold til Stoploven.
Disponeringen med 12,5 mio. sponsorkroner har – helt berettiget – vakt vrede og forargelse hos NK-Forsynings kunder, da NK-Forsyning har monopol på sine ydelser.

 1. NK-Forsyning er ikke i en konkurrencesituation og kan ikke hverve nye kunder via sponsoraktiviteter.
 2. NK-Forsyning har ikke sagligt belæg for, at det er relevant og nødvendigt at bruge 12,5 mio. kr. på reklame- og markedsføring.
 3. De besluttede sponsoraktiviteter kan ikke give NK-Forsyning et kommercielt afkast, der står i et rimeligt forhold til en sponsorudgift på 12,5 mio. kr.
 4. Der er intet som tyder på, at NK-Forsynings sponsorbeslutning er baseret på forretningsmæssige motiver, som relaterer til forsyningens formål. NK-Forsynings sponsordisponering har karakter af ren donation for bl.a. at imødekomme den økonomisk trængte Næstved Arena. 28.04.15 udtaler NK-Forsynings bestyrelsesformand John Lauritzen til Sjællandske Medier om formuen, at han har ”bedt om at få undersøgt, om pengene eventuelt kan bruges til at støtte selvejende haller i Næstved Kommune”. Sjællandske Medier skriver 28.10.15 endvidere ”Formand for NK-Forsyning, byrådsmedlem John Lauritzen (S), er glad for at kunne yde økonomisk støtte til arenaen. – Det er en win-win situation. Vi kan være med til at sparke nogle døre ind, så flere sponsorer bliver interesserede, siger han” – ”Selvfølgelig har vi haft betænkeligheder og har tænkt over, om vi går over stregen, siger forsyningsformanden” – ”NK-Forsyning har haft rådgivere på sagen for at se, om der var noget lovstridigt i at være sponsor for superarenaen. –Vi har købt gode rådgivere og juridisk er vi på sikker grund, siger bestyrelsesformanden. Det er ikke undersøgt, om markedsværdien af sponsoratet står mål med de 4 millioner kroner. ”

 

I vores optik er NK-Forsyning A/S gået over stregen!

Med venlig hilsen
borgere i Næstved Kommune
aftagere af NK-Forsynings serviceydelser og medlemmer af Forbrugerrådet

Medlemsnummer XXXXX  Jane Nielsen, Ravnebjergvej 6, Ravnebjerg, 4200 Slagelse
Medlemsnummer XXXXX  Benedicte Hesselager, Birkevej 17, 4700 Næstved

Ovenstående er tilgået pressen til orientering

 


[1] Så vidt vi har kunnet orientere os, så har såvel Statsforvaltning, Folketingets Ombudsmand som Forsyningssekretariatet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til dato afvist at realitetsbehandle lignende borgerklager rettet mod andre forsyningsselskaber.

[2] § 2 ”Selskabets formål er direkte eller indirekte gennem helejede datterselskaber at drive forsyningsvirksomhed inden for produktion, transport, handel og af el, vejlys og drikkevand, at drive virksomhed med håndtering, transport, behandling og afledning af regnvand og spildevand samt at drive anden levering forsyningsvirksomhed med tilknytning hertil.

Selskabet forestår den til virksomheden hørende administration. Virksomheden skal drives effektivt, virke for leverancen af ydelser af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet under samtidig hensyntagen til forsyningssikkerhed og gennemsigtighed for forbrugerne.”

[3] Pressemeddelelse på NK-Forsynings hjemmeside http://www.nk-forsyning.dk/

[4] Vedtaget på selskabets lukkede bestyrelsesmøde 26.10.15