Findes Lærkevej også i Næstved?

Af Freja Lynæs Larsen, kandidat til byrådet Der har den sidste tid været stor fokus på Jobcenter Lærkevej i Københavns kommune. Herfra kommer der mange groteske historier om lange sagsbehandlingsforløb og borgere, som er blevet mere syge imens og kommet længere væk fra arbejdsmarkedet. I Næstved kommune har sagsbehandlerne heldigvis ikke lige så mange sager, som på Lærkevej, men de har stadig flere end hvad socialrådgivernes fagforening mener er forsvarligt (50 sager pr sagsbehandler). Hvis

Byrådets svar ang. hjemløse

Læserbrev af Freja Larsen sendt til Sjællandske 28/3-17 Byrådets svar. I dag har borgmester Carsten svaret på de spørgsmål, som Enhedslisten har stillet til byrådet. Det er godt at se, at der nu vil blive lavet handleplaner på hjemløse Næstved borgere. Desværre mener, borgmesteren ikke, at der er behov for yderligere økonomiske midler (flere ansatte) hos de ellers overbelastede visitatorer for at løfte denne opgave. En anden god nyhed er, at der vil blive bygget

Skal hjemløse ikke hjælpes?

Pressemeddelelse v/Freja Lynæs Larsen og Susanne S. Tariq  sendt d. 17/2-17 Enhedslisten har gennem kontakt med hjemløse oplevet, at de ikke får den hjælp, som de har behov for. Næstved kommune har givet tilsagn til Socialstyrelsen om at være en del af hjemløsestrategien. Dette går blandt andet ud på at forkorte de hjemløses periode uden hjem, og at unge hjemløse ikke skal opholde sig på forsorgshjem. Det opleves desværre, at der ikke altid er hjælp at