ENHEDSLISTEN FREMSENDER FORSLAG TIL DISKUSSIONSTEMA I PLANSTRATEGIEN

Der pågår for tiden en stille strøm af bosætningen fra Københavnsområdet og ud på Sjælland. Det skyldes hovedsageligt at boligpriserne i København, trykker ”kærnetropperne” ud til os. Vi skal derfor ikke lægge vores æg foran det mere velstående segment. Og valget falder da også heldigvis af mange andre årsager på Næstved. Er vi tilfredse med at valget blot falder på Næstved ? Kunne byrådet have en ambition om at boligtilvæksten blev placeret mere bevist geografisk,

Skal vi miste et vartegn?

Til byrådsmødet i mandags startede jeg debatten om Team FOGs og Arena Næstveds mulige konflikt. Sjællandske har fulgt godt op på det. Der har været flere udtalelser fra begge lejre. Jeg har bemærket, at Arenaen har fremlagt en kontrakt som er langt over det andre basketballhold bliver tilbudt i Danmark. Skal FOG flytte ud af kommunen eller til lokaler med færre pladser til publikum? Arenaen mener, at de mister penge ved hver kamp. Er der

ENHEDSLISTEN SIGER NEJ TIL DETAILHANDELSPLANEN

Vi har fremsendt forslag til at kassere Detailhandelsplan 2018 – Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017. Den udsendte analyse af detailhandelens udvikling angiver at omsætningen i Næstved bymidte er faldet med ca. 3 %, og at omsætningen i Næstved Nord er faldet med ca. 8 %. Årsagen angives at være øget konkurrence fra detailhandelen uden for Næstved Kommune og den øgede nethandel. Enhedslisten mener at dette er et udtryk for en generel udvikling i detailhandelen

Kan Arenaen overleve uden kommunen?

Noget tyder på, at den ikke kan. Flertallet i Økonomiudvalget har i dag valgt at forlænge Arenaens afdragsfrihed med yderligere 5 år. Det betyder, at kommunen går glip af en indtægt på minimum 1 mio om året. Det lyder nok ikke af meget, men er det rettidig omhu, når der er underskud på flere af kernevelfærdens områder? I Enhedslisten ser vi med stor bekymring på, at Arenaen tydeligvis ikke kan løbe rundt uden økonomisk støtte

Enhedslisten støtter stadig lærerne – Hvem gør ellers?

Fagbevægelsen samlede medlemmerne den 1. maj. Ridehallen i Næstved var fyldt – og vi havde en god dag. Dagen blev selvfølgelig præget af det offentlige arbejdsmarkeds OK-situation. De generelt fine resultater som er opnået skyldes den flotte aktivitet igennem mange måneder i fagbevægelsen og blandt medlemmerne. Regeringen måtte gi’ sig på lønnen o.m.a. for at undgå en arbejdskonflikt, og der kom en række gode aftaler forud for urafstemningen. Til gengæld stod de fast på deres

Detailhandelsplan med fortsat koncentration!

Så kom planforslaget i høring. Nogle af Næstved byråds politikere gav den nogle begejstrede ord med om fortsat vækst og konkurrence – Næstved bliver det store indkøbscenter syd for København. Men er der nu grund til den store begejstring? Et konsulentfirma havde rådspurgt detailhandelen om ønskerne for fremtiden og der var analyseret på omsætningen. Det er bl.a. anført i beslutningsgrundlaget, at der i Næstved Nord er sket et fald i omsætningen på 8 %. Begrundelsen

Skat og velfærd

Det nye flertal i Byrådet, der står bag kommunens økonomiske politik, ønsker ikke yderligere forringelser i velfærden.  Derfor tog Økonomiudvalget i Næstved det første skridt til en mulig skatteforhøjelse. Det skete mandag d. 12, under punktet Budgetstrategi. Beslutningen er gemt lidt væk i teksten – men den er god nok. Hvis kommunens økonomi af forskellige årsager forringes, eller indtægterne går ned – så skal der tilstræbes den billigst mulige skatteforhøjelse. Den største fare for, at

Hvem fyrer hvem?

Søren Revsbæk fremfører en god pointe i sit læserbrev. Er der mon noget galt på Kobberbakkeskolen? Og ja det vil jeg mene der er. Flere politikere og forvaltningen har udtalt, at der er givet besked videre om, at alle offentligt ansatte må udtale sig kritisk om deres arbejdsplads. Men er problemet så væk? Jeg har modtaget henvendelser fra blandt andet ansatte på Kobberbakkeskolen, som giver udtryk for at de ikke tør være kritiske; at de

Hvad koster en social og sundhedsassistent?

Næstved kommune har svært ved at skaffe social og sundhedsassistenter til ældreplejen, og derfor har man tænkt ud af boksen og på forsøgsbasis valgt at hyre rekrutteringsfirmaet CareMatch til at finde kandidater til 2 stillinger. Og det koster 32000. Per stilling! Det er siden september lykkedes CareMatch at finde én assistent, som er blevet ansat. Men hvorfor er det så svært for Næstved Kommune at tiltrække social og sundhedsassistenter? Vores bud er ARBEJDSMILJØET. Personalet er

Hvor meget vedvarende energi kan man få for 16. Milliarder kr.

En naturgasledning skal pløjes igennem den nordlige del af Næstved kommune. Den skal sikre Polen naturgas, så de ikke længere er så afhænge af gas fra Rusland som nu. Selv med dette strategiske perspektiv bør gasledningen ikke bygges. Naturgas er ikke en CO2 neutral energiform og ikke fremtidens energi. Afbrændingen af den bidrager yderligere til den globale opvarmning. Gassen bør blive i jorden hvor den kommer fra – og de vedvarende energikilder skal afløse den.